Anfidya'nın arka bahçesi..

There is dark web in the deep web..

[Delphi] Rot13 Metin Şifreleme

leave a comment

Merhaba,

Metin şifreleme ve çözme konusunda pek güçlü olmasada iş görür bir kardeşimiz var, Rot13 (:

procedure ROT13(var Str: string);
const
 OrdBigA = Ord('A');
 OrdBigZ = Ord('Z');
 OrdSmlA = Ord('a');
 OrdSmlZ = Ord('z');
var
 i, o: integer;
begin
 for i := 1 to length(Str) do
 begin
 o := Ord(Str[i]);
 if InRange(o, OrdBigA, OrdBigZ) then
 Str[i] := Chr(OrdBigA + (o - OrdBigA + 13) mod 26)
 else if InRange(o, OrdSmlA, OrdSmlZ) then
 Str[i] := Chr(OrdSmlA + (o - OrdSmlA + 13) mod 26);
 end;
end;

function ROT13fun(const Str: string): string;
begin
 result := Str;
 ROT13(result);
end;

Kullanımı;

 Caption := Rot13Fun('www.AnanıBacınıŞifreleselerHoşunaGiderMi.com');

Written by anfidya

Eylül 11th, 2014 at 12:32 am

Leave a Reply

*