Anfidya'nın arka bahçesi..

There is dark web in the deep web..

Archive for Aralık, 2014

[Delphi][ASM] Mesaj ile program çıkışı

leave a comment

Merahaba,

Programınızı uyarı verdirerek performanslı bir şekilde kapatabilirsiniz.

 

procedure ExitWithMessage; assembler;
asm
 // Bazı adresleri temizleyerek yol açıyoruz
 mov ecx, 5
 @clear_loop:
 dec ecx
 mov dword ptr [ecx * 4 + esp], 0
 cmp ecx, 0
 jnz @clear_loop
 // ExitProcess 'ın parametresini belirliyoruz
 push 0
 // MessageBoxA 'nın parametresini belirliyoruz
 push MB_ICONERROR
 push Title
 push Text
 push 0
 // MessageBox 'ın devam eden adresinden ExitProcess 'ı çağarıyoruz
 lea eax, ExitProcess
 push eax
 jmp MessageBoxA
end;

Written by anfidya

Aralık 13th, 2014 at 12:56 pm

Posted in Delphi

Tagged with ,