Anfidya'nın arka bahçesi..

There is dark web in the deep web..

Archive for the ‘FireMonkey’ Category

[Delphi] Sayısal Değer Mi? | Is it integer?

leave a comment

Selam köylüler,

Uzun zamandır yoktum değil mi 😀 Tabi ki unutmadım buraları ^^

Yine übergereksiz bir program yazarken ihtiyaç duyduğum ve üstüne düşünmek yerine bir yerlerden arakladığım bir kodu sizinle paylaşmak istiyorum.

Kodumuz verilen string değerin integer(sayısal değer) olup olmadığını kontrol edip bizlere boolean bir değer veriyor (:

Function IsNumber(const S: string): Boolean;
Begin
 Result := True;
 try
  StrToInt(S);
 except
  Result := False;
 end;
End;

Written by anfidya

Ekim 16th, 2016 at 1:15 am

[Delphi] Çarpışmayı Yakalama | Collision

leave a comment

Selam olsun size Ötüken’in onurlu gençleri,

Blogu kuralı tamı tamına iki sene olmuş fakat içerisinde dişe dokunur bir sayıda gönderi maalesef yok. Fakat artık günlük bir post atma kararı aldım.

Eveeetttt… Bugün amatör olarak yapmaya çalıştığım oyun motorumdan(game engine) ufak bir pascal dosyasını sizinle paylaşacağım dostlar. Büyük ihtimal içerisinde ki kodları bir yerlerden direk veya dolaylı olarak aldım çünkü hatırlamıyorum nereden geldi. Sahibi hakkını helal etsin lütfen.

unit Engine.Core.Collision;

interface

uses
 System.Classes, System.Types, FMX.Graphics, FMX.Objects;

function CheckBoundryCollision( R1, R2 : TRect; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
function CheckImageCollision( R1, R2 : TImage; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}

implementation

uses
 IdHttp, IdTCPClient;
 
function CheckBoundryCollision( R1, R2 : TRect; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
begin
 if( pR <> nil ) then
  begin
  with( R1 ) do
   R1:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));
  with( R2 ) do
   R2:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));

  Result:=IntersectRect( pR^, R1, R2 );
  end
 else begin
    Result:=( NOT ((R1.Bottom - (OffSetY * 2) < R2.Top + OffSetY)
     or(R1.Top + OffSetY > R2.Bottom - (OffSetY * 2))
      or( R1.Right - (OffSetX * 2) < R2.Left + OffSetX)
      or( R1.Left + OffSetX > R2.Right - (OffSetX * 2))));
    end;
end;

function CheckImageCollision( R1, R2 : TImage; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
Var
 B1,B2 : TRect;
begin
 B1 := R1.BoundsRect.Round;
 B2 := R2.BoundsRect.Round;
 if( pR <> nil ) then
  begin
  with( B1 ) do
   B1:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));
  with( B2 ) do
   B2:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));

  Result:=IntersectRect( pR^, B1, B2 );
  end
 else begin
    Result:=( NOT ((B1.Bottom - (OffSetY * 2) < B2.Top + OffSetY)
     or(B1.Top + OffSetY > B2.Bottom - (OffSetY * 2))
      or( B1.Right - (OffSetX * 2) < B2.Left + OffSetX)
      or( B1.Left + OffSetX > B2.Right - (OffSetX * 2))));
    end;
end;end.

Kullanımını;

If CheckImageCollision(ImageOyuncu,ImageDusman) Then
 ShowMessage('Çarpıştık loo');

Şeklinde kullanabilirsiniz.

Temel mantığı objelerin üst üste çıkıp çıkmadıklarını kontrol ediyor. Bu yüzden gerekli kontrolleri sağlamazsanız obje üst üste gelince uyarıyı verecektir. Peki o kontrolleri nasıl sağlarız;
Diyelim ki bir ana karakterimiz(ImageAnaKarakter) bir de duvarımız(ImageDuvar) ve son olarak bir adet butonumuz(Button1). Butonun onclick olayına;

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 eskiX,eskiY : Integer;
begin
 eskiX := ImageAnaKarakter.Position.X; //Ana karakterimizin hareket etmeden önceki x pozisyonu
 eskiY := ImageAnaKarakter.Position.Y; //Ana karakterimizin hareket etmeden önceki y pozisyonu
 ImageAnaKarakter.Position.X := ImageAnaKarakter.Position.X + 10; //Ana karakterimizi sağa(+x) doğru 10 koordinat ilerletiyoruz
 If CheckImageCollision(ImageAnaKarakter,ImageDuvar) Then // Çarpışma var mı? Eğer varsa;
 Begin
  ImageAnaKarakter.Position.X := eskiX; //Ana karakterimizi geri x pozisyonuna çektik
  ImageAnaKarakter.Position.Y := eskiY; //Ana karakterimizi geri x pozisyonuna çektik
 End;
end;

 

Şimdiiiii….

Bu işlemi yaptığımızda ImageAnaKarakter nesnemiz duvarın üzerine gelir gelmez; geri eski pozisyonuna dönecektir. Belki iyi bir işlemcide bu görünmeyecektir bile şip şak ekran geçişi sağlanacaktır fakat çok çirkin ve amatör bir görüntü ortaya çıkabilir. Bunu gidermek ve bir adım ileriye gitmemiz için tabi ki kod değil mantık vereceğim (KötüAdamGülüşü.png);

Dinamik olarak bir image objesi oluşturup ImageAnaKarakter’in değerlerini ona aktarıyoruz. Sonra dinamik image objesine +x düzleminde 10 koordinat ekliyoruz. Ve çarpışma kontrolünü yapan fonksiyonumuza dinamik image objemizin adını vererek kontrol ettiriyoruz. Örneğin;

 If not CheckImageCollision(ImageDinamikGoruntu,ImageDuvar) Then

Daha sonra bu if şart döngümüze ImageAnaKarakter.Position.X := ImageAnaKarakter.Position.X + 10; şeklinde ekleme yapıyoruz.

Peki bunu yaptık ne oldu? Bunun sonucunda karakter görüntümüz duvarın üzerine çıkmadan sanki +10 değer sağ taraftaymış gibi çarpışmayı kontrol etti ve, eğer çarpışma varsa olduğu yerde kaldı, eğer yoksa da 10 birim sağa gitti.

Her şey çok güzel; Peki bir sonra ki adam?

Eğer ImageAnaKarakter, ImageDuvar objesine 7 birim uzaklıktaysa ne olacak? Görüntü 7 birim geriden donup kalacak yani ilerleyemeyecek. İşte bunun için arada ki mesafe farkını hesaplayıp ImageAnaKarakter objemizi o kadar ilerletmemiz lazım. Peki bunun mantığını verecek miyim? Tabi ki HAYIR 😀

Çünkü ben de daha üzerinde durmadım şimdi yazarken aklıma geldi. Saat geç olduğu için ileri ki yazılarımızın birinde ara not olarak geçerim. Yazım hataları için özür dilerim normalde baştan sona okur düzeltirdim fakat saat geç oldu.

Allah’a emanet olsun mucx

Written by anfidya

Mayıs 1st, 2016 at 2:43 am

[Delphi] İnternet Üzerinden XML Veri Alma / Get XML Data From Internet

leave a comment

Selam köylüler/ Hello Canolar,

Yıl olmuş 2016 hatta üzerinden üç ay geçmiş ve ben hala bir şeyler yazmamışım. Varooo (: Neyse bugün bloga yeni yazı eklemem için planda olmayan bir durum oldu.
Evladım bu blogu bir şekilde birileri bulup bir şeyler okuyormuş layyynn! Neyse aga ben yazarım gerisi size kalmış. Bunların ingiliççesini aşağıya yazmayacam değerimi bilin.

Bugün, internetten bir xml verisini idhttp ile programımıza çekerek içeriğini ayrıştıracağız.
Today, we will get xml data with idhttp from internet.

Öncelikle, form üzerine “Indy Client” bölümünden bir adet “IDHTTP” ve “Internet” kısmından bir adet “XMLDocument” koyuyoruz.
Firstly, I have to add “IDHTTP” component from “Indy Client” tab and “XMLDocument” component from “Internet” tab.

Daha sonra aşağıda ki kodları her hangi bir kod bloğuna veya komponente dahil edebilirsiniz.(söylemeyi unuttum bir tanede “Memo”)
After that, you can include this codes in any function(or procedure) or any component.(I forgot to say, please add a “Memo”)

var
 a : IXMLNode;
 i : IntegeR;
begin
 XMLDocument1.XML.Clear;
 XMLDocument1.XML.Text := IdHTTP1.Get('http://anfidya.com/anan.xml');
 XMLDocument1.Active := True;
 for i:=0 to XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Count -1 do
 begin
  a := XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes[i];
  Memo1.Lines.Add(a.ChildNodes['description'].Text);
 End;
 XMLDocument1.Active := False;
end;

http://anfidya.com/anan.xml adresine giderek yapıyı inceleyebilirsiniz. Uzun uzun açıklamaya gerek yok bence siz bir bakışta nokta atışı yaparsınız. He eğer olurda yorgun vs olursanız lütfen yorum olarak yazın size uygun bir yol buluruz smile.

You can exemine http://anfidya.com/anan.xml address. It is so clear but if you have a problem, please fell to free make comment 😛

Allah hepinizi sevsin gençler.

Written by anfidya

Mart 12th, 2016 at 12:50 am

Delphi XE Serisi ve Nimetleri

leave a comment

Merhaba köylüler,

Biliyorsunuz ki yazılım bugünün ve yarının tüm teknolojisinin teminatı durumunda. Eskiden kolu çekiyordunuz ve hobaaaa makineler çalışıyordu fakat uzun süredir işler böyle yürümüyor. Artık butonlara basıyoruz ve triggerlarımız karıncalar gibi çalışıyor.

Düşünebiliyor musunuz??? Kullanıcı butona basıyor ve arka planda kullanıcının zekasını beşe ona katlayan binlerce kod çalışmaya başlıyor (: Ve ardından kullanıcıdan “bu ne salak program” yorumunu alıyorsunuz..

Her neyse, hemen asıl konumuz olan Delphi XE ve RAD özelliklerine gelelim. RAD açılım olarak reypid eplikeyşın divolopmınt olarak karşımıza geliyor, eee yani? Yanisi güzel kardeşim senin ve benim beynim zorlanmasın diye adamlar bize her şeyi klik klik olarak sunmuş. Haydin şöylece bir bakalım neler yapabiliyoruz Delphi ile?

Yapabildiklerimiz;

– Tüm kütüphaneler native konumdadır, yani her platform için aynı kodları derleyebiliriz ve o platformun ana dilini tam manasıyla kullanabiliriz. Bu şu demek oluyor; İngiltereye gidip Türkçe konuşuyorsunuz fakat karşınızda ki sizi anlıyor (:

– RAD özelliği ile kolay, anlaşılır ve hızlı bir şekilde herhangi bir programı dakikalar içerisinde kodlayabilirsiniz.

– Yukarıdakilere bakarsak hemen hemen her şeyi yapabiliyoruz.

Yapamadıklarımız;

– Kapasitemizin yetmediği her şey.

Uzun uzun özellik beklediniz değil mi (: Yok kardeşim uzun uzun saçma sapan şeyler.

Ver kodu al apk yı, ver kodu al ipa yı, ver kodu al parayı 😉

Written by anfidya

Eylül 7th, 2015 at 1:21 am

[Delphi] FireMonkey Mobil Belgelerim Yolu / Documents Folder Path On Mobile In FireMonkey

leave a comment

Selam baboşlar,

Uzun süredir yazmıyordum, zaten sizde pek takip etmiyorsunuz :/

Delphi XE8 de kullandığım, mobil uygulamalarımda ini dosyalarımı depoladığım ufak bir fonksiyonu sizinle tanıştırmak istiyorum (:

Hi mates,

I havent wrotten a long time, anyway you dont follow me.

I want to share a function for specific documents folder for mobile. Generally I use it for placed my ini files.

Uses
 System.IOUtils;
Function IniYolu:String;
begin
 Result := GetHomePath + PathDelim + 'Documents' + PathDelim + 'CozBabamCoz.ini';
 {$IFDEF ANDROID}
 Result := TPath.GetDocumentsPath + PathDelim + 'CozBabamCoz.ini';
 {$ENDIF}
end;

Written by anfidya

Ağustos 22nd, 2015 at 1:18 am