Anfidya'nın arka bahçesi..

There is dark web in the deep web..

[Delphi] Çarpışmayı Yakalama | Collision

leave a comment

Selam olsun size Ötüken’in onurlu gençleri,

Blogu kuralı tamı tamına iki sene olmuş fakat içerisinde dişe dokunur bir sayıda gönderi maalesef yok. Fakat artık günlük bir post atma kararı aldım.

Eveeetttt… Bugün amatör olarak yapmaya çalıştığım oyun motorumdan(game engine) ufak bir pascal dosyasını sizinle paylaşacağım dostlar. Büyük ihtimal içerisinde ki kodları bir yerlerden direk veya dolaylı olarak aldım çünkü hatırlamıyorum nereden geldi. Sahibi hakkını helal etsin lütfen.

unit Engine.Core.Collision;

interface

uses
 System.Classes, System.Types, FMX.Graphics, FMX.Objects;

function CheckBoundryCollision( R1, R2 : TRect; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
function CheckImageCollision( R1, R2 : TImage; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}

implementation

uses
 IdHttp, IdTCPClient;
 
function CheckBoundryCollision( R1, R2 : TRect; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
begin
 if( pR <> nil ) then
  begin
  with( R1 ) do
   R1:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));
  with( R2 ) do
   R2:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));

  Result:=IntersectRect( pR^, R1, R2 );
  end
 else begin
    Result:=( NOT ((R1.Bottom - (OffSetY * 2) < R2.Top + OffSetY)
     or(R1.Top + OffSetY > R2.Bottom - (OffSetY * 2))
      or( R1.Right - (OffSetX * 2) < R2.Left + OffSetX)
      or( R1.Left + OffSetX > R2.Right - (OffSetX * 2))));
    end;
end;

function CheckImageCollision( R1, R2 : TImage; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
Var
 B1,B2 : TRect;
begin
 B1 := R1.BoundsRect.Round;
 B2 := R2.BoundsRect.Round;
 if( pR <> nil ) then
  begin
  with( B1 ) do
   B1:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));
  with( B2 ) do
   B2:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));

  Result:=IntersectRect( pR^, B1, B2 );
  end
 else begin
    Result:=( NOT ((B1.Bottom - (OffSetY * 2) < B2.Top + OffSetY)
     or(B1.Top + OffSetY > B2.Bottom - (OffSetY * 2))
      or( B1.Right - (OffSetX * 2) < B2.Left + OffSetX)
      or( B1.Left + OffSetX > B2.Right - (OffSetX * 2))));
    end;
end;end.

Kullanımını;

If CheckImageCollision(ImageOyuncu,ImageDusman) Then
 ShowMessage('Çarpıştık loo');

Şeklinde kullanabilirsiniz.

Temel mantığı objelerin üst üste çıkıp çıkmadıklarını kontrol ediyor. Bu yüzden gerekli kontrolleri sağlamazsanız obje üst üste gelince uyarıyı verecektir. Peki o kontrolleri nasıl sağlarız;
Diyelim ki bir ana karakterimiz(ImageAnaKarakter) bir de duvarımız(ImageDuvar) ve son olarak bir adet butonumuz(Button1). Butonun onclick olayına;

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 eskiX,eskiY : Integer;
begin
 eskiX := ImageAnaKarakter.Position.X; //Ana karakterimizin hareket etmeden önceki x pozisyonu
 eskiY := ImageAnaKarakter.Position.Y; //Ana karakterimizin hareket etmeden önceki y pozisyonu
 ImageAnaKarakter.Position.X := ImageAnaKarakter.Position.X + 10; //Ana karakterimizi sağa(+x) doğru 10 koordinat ilerletiyoruz
 If CheckImageCollision(ImageAnaKarakter,ImageDuvar) Then // Çarpışma var mı? Eğer varsa;
 Begin
  ImageAnaKarakter.Position.X := eskiX; //Ana karakterimizi geri x pozisyonuna çektik
  ImageAnaKarakter.Position.Y := eskiY; //Ana karakterimizi geri x pozisyonuna çektik
 End;
end;

 

Şimdiiiii….

Bu işlemi yaptığımızda ImageAnaKarakter nesnemiz duvarın üzerine gelir gelmez; geri eski pozisyonuna dönecektir. Belki iyi bir işlemcide bu görünmeyecektir bile şip şak ekran geçişi sağlanacaktır fakat çok çirkin ve amatör bir görüntü ortaya çıkabilir. Bunu gidermek ve bir adım ileriye gitmemiz için tabi ki kod değil mantık vereceğim (KötüAdamGülüşü.png);

Dinamik olarak bir image objesi oluşturup ImageAnaKarakter’in değerlerini ona aktarıyoruz. Sonra dinamik image objesine +x düzleminde 10 koordinat ekliyoruz. Ve çarpışma kontrolünü yapan fonksiyonumuza dinamik image objemizin adını vererek kontrol ettiriyoruz. Örneğin;

 If not CheckImageCollision(ImageDinamikGoruntu,ImageDuvar) Then

Daha sonra bu if şart döngümüze ImageAnaKarakter.Position.X := ImageAnaKarakter.Position.X + 10; şeklinde ekleme yapıyoruz.

Peki bunu yaptık ne oldu? Bunun sonucunda karakter görüntümüz duvarın üzerine çıkmadan sanki +10 değer sağ taraftaymış gibi çarpışmayı kontrol etti ve, eğer çarpışma varsa olduğu yerde kaldı, eğer yoksa da 10 birim sağa gitti.

Her şey çok güzel; Peki bir sonra ki adam?

Eğer ImageAnaKarakter, ImageDuvar objesine 7 birim uzaklıktaysa ne olacak? Görüntü 7 birim geriden donup kalacak yani ilerleyemeyecek. İşte bunun için arada ki mesafe farkını hesaplayıp ImageAnaKarakter objemizi o kadar ilerletmemiz lazım. Peki bunun mantığını verecek miyim? Tabi ki HAYIR 😀

Çünkü ben de daha üzerinde durmadım şimdi yazarken aklıma geldi. Saat geç olduğu için ileri ki yazılarımızın birinde ara not olarak geçerim. Yazım hataları için özür dilerim normalde baştan sona okur düzeltirdim fakat saat geç oldu.

Allah’a emanet olsun mucx

Written by anfidya

Mayıs 1st, 2016 at 2:43 am

Leave a Reply

*