Anfidya'nın arka bahçesi..

There is dark web in the deep web..

[Delphi] Metnin başındaki sıfırı(0000) silme – remove zero char from beginning of string

leave a comment

Selam kardeşler,

Off geçen postta, her gün bir içerik gireceğim deyip 2 yıl uğramamışım buralara….

Neyse efendim, yine über projelerde gezerken ufak bir kod lazım oldu. Çünkü müşteriler sayısal veri girerken -sebebini sadece ve sadece yaratıcı bilir- girdinin başına sıfır -0- yazıyorlarmış.

Bize de bu sıfırları çaktırmadan silmek düşer (:

Function SifirSil(tmpStr:String):String;
begin
 if LeftStr(tmpStr,1) = '0' then
 begin
  while LeftStr(tmpStr,1) = '0' do
  begin
   Delete(tmpStr, 1,1);
  end;
 end;
 Result := tmpStr;
end;

 

Kalın selametle :*

Written by anfidya

Eylül 4th, 2019 at 3:42 pm

Posted in Delphi

[Delphi] ProcessID ile Görüntü Yolu Bulma (GetModuleFileNameEx)

leave a comment

Selamlar canişkolarım,

Yıl olmuş 2017 ve ben hâla gönderi atmamışım buraya..

Yine über gereksiz araştırmalar yaparken GetModuleFileNameEx diye bir zımbırtı buldum. Nasıl kullanılır sorusunu hazreti google emmiden edinirken, yine bir yerlerden kod arakladım ve hemen sizleri de bu günaha ortak ediyorum (kötü_adam_gülüşü)! Çok ufak bir kaç değişiklik yaparak amacımıza uygun hale getirdim tabi ki!!

function GetProcessPathFromPID(classx,title:PChar): String;
var
 pid   : DWORD;    hwd : HWND;
 hProcess: THandle;
 path  : array[0..4095] of Char;
begin
 hwd := FindWindow(classx,title);
 GetWindowThreadProcessId(hwd, pid);

 hProcess := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, FALSE, pid);
 if hProcess <> 0 then
  try
   if GetModuleFileNameEx(hProcess, 0, @path[0], Length(path)) = 0 then
    RaiseLastOSError;

   result := path;
  finally
   CloseHandle(hProcess);
  end
 else
  RaiseLastOSError;
end;

Kaynak: http://stackoverflow.com/questions/4178443/get-the-full-path-from-a-pid-using-delphi

Written by anfidya

Mayıs 14th, 2017 at 1:54 am

[Delphi] Sayısal Değer Mi? | Is it integer?

leave a comment

Selam köylüler,

Uzun zamandır yoktum değil mi 😀 Tabi ki unutmadım buraları ^^

Yine übergereksiz bir program yazarken ihtiyaç duyduğum ve üstüne düşünmek yerine bir yerlerden arakladığım bir kodu sizinle paylaşmak istiyorum.

Kodumuz verilen string değerin integer(sayısal değer) olup olmadığını kontrol edip bizlere boolean bir değer veriyor (:

Function IsNumber(const S: string): Boolean;
Begin
 Result := True;
 try
  StrToInt(S);
 except
  Result := False;
 end;
End;

Written by anfidya

Ekim 16th, 2016 at 1:15 am

[Delphi] Çarpışmayı Yakalama | Collision

leave a comment

Selam olsun size Ötüken’in onurlu gençleri,

Blogu kuralı tamı tamına iki sene olmuş fakat içerisinde dişe dokunur bir sayıda gönderi maalesef yok. Fakat artık günlük bir post atma kararı aldım.

Eveeetttt… Bugün amatör olarak yapmaya çalıştığım oyun motorumdan(game engine) ufak bir pascal dosyasını sizinle paylaşacağım dostlar. Büyük ihtimal içerisinde ki kodları bir yerlerden direk veya dolaylı olarak aldım çünkü hatırlamıyorum nereden geldi. Sahibi hakkını helal etsin lütfen.

unit Engine.Core.Collision;

interface

uses
 System.Classes, System.Types, FMX.Graphics, FMX.Objects;

function CheckBoundryCollision( R1, R2 : TRect; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
function CheckImageCollision( R1, R2 : TImage; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}

implementation

uses
 IdHttp, IdTCPClient;
 
function CheckBoundryCollision( R1, R2 : TRect; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
begin
 if( pR <> nil ) then
  begin
  with( R1 ) do
   R1:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));
  with( R2 ) do
   R2:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));

  Result:=IntersectRect( pR^, R1, R2 );
  end
 else begin
    Result:=( NOT ((R1.Bottom - (OffSetY * 2) < R2.Top + OffSetY)
     or(R1.Top + OffSetY > R2.Bottom - (OffSetY * 2))
      or( R1.Right - (OffSetX * 2) < R2.Left + OffSetX)
      or( R1.Left + OffSetX > R2.Right - (OffSetX * 2))));
    end;
end;

function CheckImageCollision( R1, R2 : TImage; pR : PRect = nil; OffSetY : LongInt = 0; OffSetX : LongInt = 0): boolean; {overload;}
Var
 B1,B2 : TRect;
begin
 B1 := R1.BoundsRect.Round;
 B2 := R2.BoundsRect.Round;
 if( pR <> nil ) then
  begin
  with( B1 ) do
   B1:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));
  with( B2 ) do
   B2:=Rect( Left+OffSetX, Top+OffSetY, Right-(OffSetX * 2), Bottom-(OffSetY * 2));

  Result:=IntersectRect( pR^, B1, B2 );
  end
 else begin
    Result:=( NOT ((B1.Bottom - (OffSetY * 2) < B2.Top + OffSetY)
     or(B1.Top + OffSetY > B2.Bottom - (OffSetY * 2))
      or( B1.Right - (OffSetX * 2) < B2.Left + OffSetX)
      or( B1.Left + OffSetX > B2.Right - (OffSetX * 2))));
    end;
end;end.

Kullanımını;

If CheckImageCollision(ImageOyuncu,ImageDusman) Then
 ShowMessage('Çarpıştık loo');

Şeklinde kullanabilirsiniz.

Temel mantığı objelerin üst üste çıkıp çıkmadıklarını kontrol ediyor. Bu yüzden gerekli kontrolleri sağlamazsanız obje üst üste gelince uyarıyı verecektir. Peki o kontrolleri nasıl sağlarız;
Diyelim ki bir ana karakterimiz(ImageAnaKarakter) bir de duvarımız(ImageDuvar) ve son olarak bir adet butonumuz(Button1). Butonun onclick olayına;

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 eskiX,eskiY : Integer;
begin
 eskiX := ImageAnaKarakter.Position.X; //Ana karakterimizin hareket etmeden önceki x pozisyonu
 eskiY := ImageAnaKarakter.Position.Y; //Ana karakterimizin hareket etmeden önceki y pozisyonu
 ImageAnaKarakter.Position.X := ImageAnaKarakter.Position.X + 10; //Ana karakterimizi sağa(+x) doğru 10 koordinat ilerletiyoruz
 If CheckImageCollision(ImageAnaKarakter,ImageDuvar) Then // Çarpışma var mı? Eğer varsa;
 Begin
  ImageAnaKarakter.Position.X := eskiX; //Ana karakterimizi geri x pozisyonuna çektik
  ImageAnaKarakter.Position.Y := eskiY; //Ana karakterimizi geri x pozisyonuna çektik
 End;
end;

 

Şimdiiiii….

Bu işlemi yaptığımızda ImageAnaKarakter nesnemiz duvarın üzerine gelir gelmez; geri eski pozisyonuna dönecektir. Belki iyi bir işlemcide bu görünmeyecektir bile şip şak ekran geçişi sağlanacaktır fakat çok çirkin ve amatör bir görüntü ortaya çıkabilir. Bunu gidermek ve bir adım ileriye gitmemiz için tabi ki kod değil mantık vereceğim (KötüAdamGülüşü.png);

Dinamik olarak bir image objesi oluşturup ImageAnaKarakter’in değerlerini ona aktarıyoruz. Sonra dinamik image objesine +x düzleminde 10 koordinat ekliyoruz. Ve çarpışma kontrolünü yapan fonksiyonumuza dinamik image objemizin adını vererek kontrol ettiriyoruz. Örneğin;

 If not CheckImageCollision(ImageDinamikGoruntu,ImageDuvar) Then

Daha sonra bu if şart döngümüze ImageAnaKarakter.Position.X := ImageAnaKarakter.Position.X + 10; şeklinde ekleme yapıyoruz.

Peki bunu yaptık ne oldu? Bunun sonucunda karakter görüntümüz duvarın üzerine çıkmadan sanki +10 değer sağ taraftaymış gibi çarpışmayı kontrol etti ve, eğer çarpışma varsa olduğu yerde kaldı, eğer yoksa da 10 birim sağa gitti.

Her şey çok güzel; Peki bir sonra ki adam?

Eğer ImageAnaKarakter, ImageDuvar objesine 7 birim uzaklıktaysa ne olacak? Görüntü 7 birim geriden donup kalacak yani ilerleyemeyecek. İşte bunun için arada ki mesafe farkını hesaplayıp ImageAnaKarakter objemizi o kadar ilerletmemiz lazım. Peki bunun mantığını verecek miyim? Tabi ki HAYIR 😀

Çünkü ben de daha üzerinde durmadım şimdi yazarken aklıma geldi. Saat geç olduğu için ileri ki yazılarımızın birinde ara not olarak geçerim. Yazım hataları için özür dilerim normalde baştan sona okur düzeltirdim fakat saat geç oldu.

Allah’a emanet olsun mucx

Written by anfidya

Mayıs 1st, 2016 at 2:43 am

[Delphi] İnternet Üzerinden XML Veri Alma / Get XML Data From Internet

leave a comment

Selam köylüler/ Hello Canolar,

Yıl olmuş 2016 hatta üzerinden üç ay geçmiş ve ben hala bir şeyler yazmamışım. Varooo (: Neyse bugün bloga yeni yazı eklemem için planda olmayan bir durum oldu.
Evladım bu blogu bir şekilde birileri bulup bir şeyler okuyormuş layyynn! Neyse aga ben yazarım gerisi size kalmış. Bunların ingiliççesini aşağıya yazmayacam değerimi bilin.

Bugün, internetten bir xml verisini idhttp ile programımıza çekerek içeriğini ayrıştıracağız.
Today, we will get xml data with idhttp from internet.

Öncelikle, form üzerine “Indy Client” bölümünden bir adet “IDHTTP” ve “Internet” kısmından bir adet “XMLDocument” koyuyoruz.
Firstly, I have to add “IDHTTP” component from “Indy Client” tab and “XMLDocument” component from “Internet” tab.

Daha sonra aşağıda ki kodları her hangi bir kod bloğuna veya komponente dahil edebilirsiniz.(söylemeyi unuttum bir tanede “Memo”)
After that, you can include this codes in any function(or procedure) or any component.(I forgot to say, please add a “Memo”)

var
 a : IXMLNode;
 i : IntegeR;
begin
 XMLDocument1.XML.Clear;
 XMLDocument1.XML.Text := IdHTTP1.Get('http://anfidya.com/anan.xml');
 XMLDocument1.Active := True;
 for i:=0 to XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Count -1 do
 begin
  a := XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes[i];
  Memo1.Lines.Add(a.ChildNodes['description'].Text);
 End;
 XMLDocument1.Active := False;
end;

http://anfidya.com/anan.xml adresine giderek yapıyı inceleyebilirsiniz. Uzun uzun açıklamaya gerek yok bence siz bir bakışta nokta atışı yaparsınız. He eğer olurda yorgun vs olursanız lütfen yorum olarak yazın size uygun bir yol buluruz smile.

You can exemine http://anfidya.com/anan.xml address. It is so clear but if you have a problem, please fell to free make comment 😛

Allah hepinizi sevsin gençler.

Written by anfidya

Mart 12th, 2016 at 12:50 am

Delphi İle İlgili Aklınızda ki Sorular ve Cevapları

one comment

Selam köylüler,

Beş&altı yıl önce Delphi-Pascal dilini öğrenmeye başlarken aklımda bir sürü soru vardı ve soracak kimsem yoktu :/ Daha sonra kendimi geliştirirken bir çok kaynak araştırmak zorunda kaldım haliyle ve bir sürü benim gibi eziğin sorusuyla karşılaştım. Üzüldünüz değil mi? Üzülün bence de..

Neyse neyse artık sevinebilirsiniz çünkü bu soruların hepsini birazdan soru cevap yapacağım ^_^ hadi iyisiniz gene (:

1) Delphi mi C++ mı VB mi?

Cevap net olarak yok! Kime göre neye göre bu ayrımı yapacağımız belli değil çünkü. Ama basitçe hepsinin +/- yönlerinden bahsetmek gerekir;
Delphi: XE8 sürümü şuan son sürüm konumunda. Android, iOS, MacOS, WinOS ve nice platformlar için çıktı alabiliyoruz. Yazması kolay, okuması kolay. Kaynak olarak biraz sıkıntılı. Bağımsızlığı %99 konumunda.
C++: Kardeş vallaha işin zor. Yığınla derleyicisi ve birinde yazdığın kodu diğeri okumuyor bazen. Hafıza yönetimi sana ait yani profesyonelleşene kadar performans sıkıntıları olacaktır. Platform bağımsızlığı var ama yok. Kaynak olarak imkanları süper süper süper!
VB: Ya geç diğer soruya Allah aşkına VB nedir yahu!!!

2) Delphi ile işletim sistemi yazılır mı?

Yazdın da tutan mı oldu güzel kardeşim! Yazılır tabi fakat seni beni aşar o işler hadi sen dön kendi projelerine.. Şaka maka harbi harbi yazılır. Hatta var olan bir işletim sistemine kat bile çıkabilirsiniz.

3) Delphi bilen birinin iş bulma olasılığı nedir?

Sen kendini geliştirip, adam gibi kodlama yapar, standartlara uyar, sürekli bir araştırma ve öğrenme içinde olursan kardeşim bildiğin dilin hiç bir önemi yok. Hangi dille yazarsan yaz sonuç olarak hepsi ASM ye dönüştüğü için tüm olay sende bitiyor. Hea birde bazı “denyolar” var, yok efendim Delphi ile iş bulamazsın, yok efendim Delphi eskide kaldı falan filan.. Yavrucum Delphi ile yürü sen işin nasipse Allah verir zaten 😉

4) Delphi öldü mü?

Sence ölmüş mü? Eğer biri size Delphi ölmüş derse FireMonkey kütüphanesini kafasına fırlatabilirsiniz (: Ben ölmeden Delphi’de ölmez, hala kullanan biri olur.

5) Delphi neden popüler değil?

Heh işte şimdi diğer dört sorunun neden sorulduğuna dair psikolojik yönlere daha derinlere, çocukluğunuza dönüyoruz gençler..

Bir dilin popüler olması için onu kullanan amelenin yani aceminin çok olması yeterli. Şimdi ne demek bu? Bir dili işlevsel kılan; o dil için eklenti üretendir. Yani işi bilen yazılımcıdır. Peki popülerleştiren kimdir? Cevap verdik ya kardeşim!!! Örneğin C# neden ülkemizde bu kadar ünlü oldu? Çünkü okullarda öğretilmeye başlandı çünkü Microsoft destekli bir dil çünkü Unity oyun motorları gibi programlar script dili olarak kullanıyor. Yani kullanıcısı adam gibi geliştirmiyor, sürekli üretim yapıyor. Ülkemizde C#’ın adını bilen sayısı Unity oyun motoru sayesinde arttı (: Dikkat edin dili bilen değil adını bilen! çünkü insanlar öğrenmiyorlar. Tüm olay copy/paste. Hea bu dil C# değil de Delphi olsaydı, durum aynı olacaktı. Okullarda yazılım eğitimi veren hocalar bir “s.kten” anlamadıkları için kendi çünkü ufak dünyalarında ki bilgilerle ekmek kazanmaya çalışıyorlar. Peki Delphi öğreten bir okul yok mu? Var tabi. Ama orada ki hocalarda çakmıyor yazılımdan (: Bakın, araştırın hepsini, göreceksiniz ki 3-5 kişi anca çıkar akademik olarak hayvani bir projenin içerisinde olan…

5) Delphi geleceğin dili olabilir mi?

Olamaz kardeşim. Bir kere Delphi editörünü ve dilini geliştiren firmalarda hiç bir zaman kalite olmadı. Hepsi çıkarını düşündü ve vizyonsuz hareket etti. Hala +500 dolar gibi başlangıç fiyatlarından editörü kakalamaya çalışıyorlar. Bu demektir ki; Sadece firmalar alsın kullansın bu yazılımı, tekil geliştiriciler de avuçlarını yalasınlar.

6) Delphi nasıl öğrenebilirim?

Bence; Bir kitap alarak başlayabilirsiniz. Eğer bütçe yoksa internette yığınla pdf formatında Delphi kitabı var. Ben rahmetli Fatih KÜÇÜKKELEPÇE’nin kitabı ile başlamıştım. Allah rahmet eylesin ve razı olsun ondan. Sayesinde lise ve üniversite yıllarım cebimde para dolu geçti..

Genel olarak; Video, blog ve kitap üzerinden öğrenebilirsiniz. Nereden başlama konusunda zorluklar olacaktır. Önce Delphi 7 yi indirin derim. Delphi 7 editörü efsanedir. İnternette en çok Delphi 7 ile uyumlu örnek kodlar vardır. Win 95 ten Win10 a kadar derleme yaparsınız native olarak. Editörü iyice inceleyin. Ne nedir internetten öğrenin. Bu kullanacağınız arabayı incelemeye benzer. Sinyan kolu nerede bilmiyorsanız, şerit değiştirirken o kolun size.. neyse işte öyle öğrenin her yerini. Daha sonra ufak ufak kodlar çalıp çırpın oradan buradan. Döngüleri öğrenmekle başlayın. Tüm olay döngülerde. Mesela for to do olayı var. Bu bir sayıdan başlayıp kendinden büyük başka bir sayıya kadar belirlediğiniz kodları çalıştırır, yani on defa aynı kodu çalıştırmanızı sağlar gibi gibi. Ben bu olayı Timer(zamanlayıcı) ile yapıyordum bilmeden önce (: Ne kadar salakça değil mi? Zamanlayıcı on defa çalışırdı ve ben onuncu döngüde zamanlayıcıyı durdururdum. İki satırlık kod olurdu bana on yirmi satır (:

7) Delphi ile mobil programlama nasıl?

Gayet BASİT!!! Vallaha basit arkadaşlar. Adamlar yapmış.

8) Delphi’nin yeni sürümüne para vermeli miyim?

Şimdi cebinde paran bolsa, bence ver arkadaş. Adamlar öyle yada böyle uğraşmışlar. Ama benim gibi fakirseniz; cevap çok basit, CRACK! Geliştirici firma adam gibi tekil geliştirici fiyatı belirlemezse böylece devam edeceğim.

9) Delphi bilmek bana hayatta ne kazandıracak?

Para.

10) Delphi öğrenmesi çok zor ne yapabilirim?

Altıncı sorunun cevabını tekrar okumanızda fayda görüyorum kuzum.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun (:

Written by anfidya

Eylül 7th, 2015 at 2:02 am

Posted in Genel

Delphi XE Serisi ve Nimetleri

leave a comment

Merhaba köylüler,

Biliyorsunuz ki yazılım bugünün ve yarının tüm teknolojisinin teminatı durumunda. Eskiden kolu çekiyordunuz ve hobaaaa makineler çalışıyordu fakat uzun süredir işler böyle yürümüyor. Artık butonlara basıyoruz ve triggerlarımız karıncalar gibi çalışıyor.

Düşünebiliyor musunuz??? Kullanıcı butona basıyor ve arka planda kullanıcının zekasını beşe ona katlayan binlerce kod çalışmaya başlıyor (: Ve ardından kullanıcıdan “bu ne salak program” yorumunu alıyorsunuz..

Her neyse, hemen asıl konumuz olan Delphi XE ve RAD özelliklerine gelelim. RAD açılım olarak reypid eplikeyşın divolopmınt olarak karşımıza geliyor, eee yani? Yanisi güzel kardeşim senin ve benim beynim zorlanmasın diye adamlar bize her şeyi klik klik olarak sunmuş. Haydin şöylece bir bakalım neler yapabiliyoruz Delphi ile?

Yapabildiklerimiz;

– Tüm kütüphaneler native konumdadır, yani her platform için aynı kodları derleyebiliriz ve o platformun ana dilini tam manasıyla kullanabiliriz. Bu şu demek oluyor; İngiltereye gidip Türkçe konuşuyorsunuz fakat karşınızda ki sizi anlıyor (:

– RAD özelliği ile kolay, anlaşılır ve hızlı bir şekilde herhangi bir programı dakikalar içerisinde kodlayabilirsiniz.

– Yukarıdakilere bakarsak hemen hemen her şeyi yapabiliyoruz.

Yapamadıklarımız;

– Kapasitemizin yetmediği her şey.

Uzun uzun özellik beklediniz değil mi (: Yok kardeşim uzun uzun saçma sapan şeyler.

Ver kodu al apk yı, ver kodu al ipa yı, ver kodu al parayı 😉

Written by anfidya

Eylül 7th, 2015 at 1:21 am

[Delphi] FireMonkey Mobil Belgelerim Yolu / Documents Folder Path On Mobile In FireMonkey

leave a comment

Selam baboşlar,

Uzun süredir yazmıyordum, zaten sizde pek takip etmiyorsunuz :/

Delphi XE8 de kullandığım, mobil uygulamalarımda ini dosyalarımı depoladığım ufak bir fonksiyonu sizinle tanıştırmak istiyorum (:

Hi mates,

I havent wrotten a long time, anyway you dont follow me.

I want to share a function for specific documents folder for mobile. Generally I use it for placed my ini files.

Uses
 System.IOUtils;
Function IniYolu:String;
begin
 Result := GetHomePath + PathDelim + 'Documents' + PathDelim + 'CozBabamCoz.ini';
 {$IFDEF ANDROID}
 Result := TPath.GetDocumentsPath + PathDelim + 'CozBabamCoz.ini';
 {$ENDIF}
end;

Written by anfidya

Ağustos 22nd, 2015 at 1:18 am

[Delphi][ASM] Mesaj ile program çıkışı

leave a comment

Merahaba,

Programınızı uyarı verdirerek performanslı bir şekilde kapatabilirsiniz.

 

procedure ExitWithMessage; assembler;
asm
 // Bazı adresleri temizleyerek yol açıyoruz
 mov ecx, 5
 @clear_loop:
 dec ecx
 mov dword ptr [ecx * 4 + esp], 0
 cmp ecx, 0
 jnz @clear_loop
 // ExitProcess 'ın parametresini belirliyoruz
 push 0
 // MessageBoxA 'nın parametresini belirliyoruz
 push MB_ICONERROR
 push Title
 push Text
 push 0
 // MessageBox 'ın devam eden adresinden ExitProcess 'ı çağarıyoruz
 lea eax, ExitProcess
 push eax
 jmp MessageBoxA
end;

Written by anfidya

Aralık 13th, 2014 at 12:56 pm

Posted in Delphi

Tagged with ,

[Delphi] Dll İçerisindeki Export İsimlerini Görme&Listeleme

2 comments

Merhaba arkadaşlar,
Bu başlık altında daha önce her hangi bir derleyiciyle(dil fark etmez) derlenmiş dll içerisinden, dışarıya export ettiği fonksiyon ve prosedür isimlerini göreceğiz.
Uses kısmı:

uses
 ImageHlp;

Dışarı aktarmayı yapacak babayiğit;

procedure ListDLLExports(const FileName: string; List: TStrings);
type
 TDWordArray = array [0..$FFFFF] of DWORD;
var
 imageinfo: LoadedImage;
 pExportDirectory: PImageExportDirectory;
 dirsize: Cardinal;
 pDummy: PImageSectionHeader;
 i: Cardinal;
 pNameRVAs: ^TDWordArray;
 Name: string;
begin
 List.Clear;
 if MapAndLoad(PChar(FileName), nil, @imageinfo, True, True) then
 begin
  try
   pExportDirectory := ImageDirectoryEntryToData(imageinfo.MappedAddress,
    False, IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT, dirsize);
   if (pExportDirectory <> nil) then
   begin
    pNameRVAs := ImageRvaToVa(imageinfo.FileHeader, imageinfo.MappedAddress,
     DWORD(pExportDirectory^.AddressOfNames), pDummy);
    for i := 0 to pExportDirectory^.NumberOfNames - 1 do
    begin
     Name := PChar(ImageRvaToVa(imageinfo.FileHeader, imageinfo.MappedAddress,
      pNameRVAs^[i], pDummy));
     List.Add(Name);
    end;
   end;
  finally
   UnMapAndLoad(@imageinfo);
  end;
 end;
end;

Kullanımı:


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 List: TStrings;
 i: Integer;
 s: string;
begin
 List := TStringList.Create;
 try
  ListDLLExports('C:\WINDOWS\SYSTEM32\browseui.dll', List);
  ShowMessage(IntToStr(list.Count) + ' functions in dll');
  s := 'List of functions:';
  for i := 0 to List.Count - 1 do
   s := s + #13#10 + List[i];
  ShowMessage(S);
 finally
  List.Free
 end;
end;

Tepe tepe kullanın (:

Written by anfidya

Kasım 23rd, 2014 at 7:13 pm