Anfidya'nın arka bahçesi..

There is dark web in the deep web..

Archive for Ekim, 2014

[Delphi] StringReplace Kullanımı

leave a comment

Merhaba,

Bir metin içerisindeki veriyi, belirlediğimiz başka bir veriyle değiştirebiliriz. Bunun için StringReplace fonksiyonunu kullanacağız.

StringReplace fonksiyonu SysUtils.pas içerisinde bulunur. Uses kısmına SysUtils ekleyerek rahatça ulaşabiliriz.

function StringReplace ( const SourceString, OldPattern, NewPattern : string; Flags : TReplaceFlags ) : string;

şeklinde tanımlanmıştır. Hadi bunu biraz açalım..

SourceString -> ana metnimizi tanımlayacağımız yer.
OldPattern -> metin içerisinde aranacak dizi
NewPattern -> ana metnimizde OldPattern yerine yazılacak dizi
Flags -> yazma izinleri

Örnek vererek devam edelim;

var
 metin,sonra : String;
begin
 metin := 'anfidya''ya el salla';
 sonra := StringReplace(metin,'el','kol',[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
end;

Yukarıda “anfidya’ya el salla’ yazısındaki “el” metnini “kol” olarak değiştirdik. Eğer “metin” ve “sonra” değişkenlerini ShowMessage ile ekrana bastırırsak karşımıza şöyle bir sonuç çıkacaktır;

anfidya'ya el salla
anfidya'ya kol salla

Flags kısmına gelen yerde iki tane tanım kullandık. Bunlar rfReplaceAll ve rfIgnoreCase.
rfReplaceAll -> metin içerisinde bulunan tüm eşleşmeleri değiştirir.
rfIgnoreCase -> metin içerisinde eşleşme yaparken küçük,büyük harf uyumuna dikkat etmez.

Written by anfidya

Ekim 4th, 2014 at 4:26 am

Posted in Delphi

Tagged with ,

[Delphi] Rastgele Metin Dizisi

2 comments

Merhaba,

Öncelikle herkese iyi bayramlar (:

Aşağıdaki kod örneklerimizle Delphi’de metin dizisi oluşturmayı göreceğiz.

 

function RastgeleMetinDizisi:string;
const
 Chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890';
var
 S: string;
 i, N: integer;
begin
 Randomize;
 S := '';
 for i := 1 to 5 do begin
  N := Random(Length(Chars)) + 1;
  S := S + Chars[N];
 end;
 result := S;
end;

Written by anfidya

Ekim 4th, 2014 at 4:07 am